• head_banner_01

Hvilke betingelser er nødvendige for, at vindmøller kan generere elektricitet med fuld kapacitet?

Jeg tror, ​​at alle er mere interesserede i emnet "Hvor meget elektricitet kan en vindmølle generere på en time?"Vi siger generelt, at når den nominelle vindhastighed når fuld effekt, betyder 1 kilowatt, at der genereres 1 kilowatt-time elektricitet i timen.
Så spørgsmålet er, hvad er de betingelser, som vindmøller skal opfylde for at generere fuld strøm?
Lad os fokusere på det nedenfor:

h1

vindhastighedsforhold
Vindmøller skal nå en vis vindhastighed for at begynde at generere elektricitet, hvilket er den indsnævrede vindhastighed.Men for at generere fuld effekt skal vindhastigheden nå eller overstige vindmøllens nominelle vindhastighed (også kaldet nominel vindhastighed eller fuld vindhastighed, som generelt skal være omkring 10m/s eller højere).

h2

20 kW
vindmølle med vandret akse
Nominel vindhastighed
10m/s

h3

Ud over vindhastigheden er stabiliteten af ​​vindretningen også vigtig.Hyppigt skiftende vindretninger kan få vindmøllevingerne til konstant at justere deres retning, hvilket påvirker deres elproduktionseffektivitet.

Udstyr i god stand

h4

Alle komponenter i en vindmølle, herunder vinger, generatorer, styresystemer, transmissionssystemer osv., skal være i god stand.Fejl eller beskadigelse af nogen del kan påvirke vindmøllens energiproduktionseffektivitet, hvilket forhindrer den i at nå fuld energiproduktion.

Netadgang og stabilitet

h5

Den elektricitet, der genereres af vindmøller, skal være jævnt tilsluttet og accepteret af nettet.Elnettets stabilitet og kapacitetsbegrænsninger er også vigtige faktorer, der påvirker, om vindmøller kan producere el med fuld kapacitet.Hvis netkapaciteten er utilstrækkelig eller ustabil, kan vindmøller muligvis ikke producere elektricitet med fuld kapacitet.

Miljøbetingelser

h6

De miljømæssige forhold, som vindmøller er placeret i, såsom temperatur, luftfugtighed, atmosfærisk tryk osv., kan også påvirke deres elproduktionseffektivitet.Selvom indflydelsen af ​​disse faktorer er blevet taget i betragtning ved design af moderne vindmøller, kan de stadig have en vis indflydelse på deres elproduktionseffektivitet i ekstreme miljøer.

Vedligeholdelse

h7

Regelmæssig vedligeholdelse af vindmøller, såsom rengøring af vinger, kontrol af fastgørelsesanordninger, udskiftning af slidte dele osv. kan sikre, at de er i optimal driftstilstand, hvilket gør det nemmere at opnå fuld strømproduktion.
Kontrolstrategi

h8

Avancerede styrestrategier kan optimere driften af ​​vindmøller for at opretholde høj energiproduktionseffektivitet under forskellige vindhastigheds- og retningsforhold.For eksempel kan teknologier som pitch-kontrol og hastighedskontrol justere vinklen og generatorhastigheden i henhold til ændringer i vindhastigheden og derved opnå fuld strømproduktion.
For at opsummere omfatter de betingelser, der kræves for at vindmøller kan generere fuld effekt, vindhastighedsforhold, stabil vindretning, god udstyrsstatus, netadgang og stabilitet, miljøforhold, vedligeholdelses- og kontrolstrategier osv. Kun når disse betingelser er opfyldt, kan vind vind. turbiner opnår fuld kraftproduktion.


Indlægstid: Jun-04-2024